§ Informacje ogólne

W trosce o powierzone Dane osobowe, serwis www.rexel.com.pl dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać dane w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679. W związku z powyższym przygotowaliśmy niniejszy dokument, mówiący o tym jakie Dane zbieramy, przetwarzamy, przekazujemy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy i chronimy.

 

§ Dane Administratora

Administratorem Danych osobowych zawartych w serwisie www.rexel.com.pl jest PPUH Rexel bis s.c. Dariusz Jaśkowiak, Michał Jaśkowiak mające siedzibę w Poznaniu na ul. Radowita 17, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): NIP 7821005580, REGON 630275723

Kontakt z Administratorem Danych osobowych możliwy jest pod adresem mailowym: rodo@rexel.com.pl.

Stworzone wewnętrzne procedury oraz zalecenia mają na celu ochronę Danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy ich wykonywanie, zasadność, poprawność oraz zgodność z prawem, przez co niniejszy dokument może być aktualizowany i dostosowywany do obowiązujących ustaw oraz regulacji.

 

§ Przetwarzanie Danych osobowych

Dane osobowe w serwisie www.rexel.com.pl zbierane są bezpośrednio od Użytkownika.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie przekazane przez Użytkownika.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody uzyskanej od Użytkownika, na podstawie przepisów

prawa lub w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami.

Informacje od Użytkownika mogą zostać pozyskane w poniższych przypadkach:

- podczas wypełnienia formularza kontaktowego,

- podczas rejestracji (założenia konta) w serwisie,

- podczas składania zamówienia w serwisie,

- podczas wprowadzenia przez Użytkownika zmian swoich Danych powierzonych serwisowi,

- poprzez gromadzenie „plików cookie”.

Serwis nie gromadzi ani nie przetwarza danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie

danych szczególnymi kategoriami danych osobowych.

 

§ Pliki cookie

Pliki cookie w serwisie www.rexel.com.pl wykorzystywane są w celu prowadzenia witryny oraz analizy zachowania Użytkowników na stronie. Plik cookie to ciąg znaków oraz liczb zapisywany na komputerze Użytkownika na żądanie terminala. Pliki cookie służą rozpoznaniu Użytkownika oraz wygodzie użytkowania witryny (koszyk, preferencje prywatności). Pliki cookie na stronie serwisu można wyłączyć, co spowoduje utracenie części funkcjonalności witryny. Serwis www.rexel.com.pl wykorzystuje rozwiązania zewnętrznych dostawców. Dokładną listę plików cookie wykorzystywanych przez serwis www.rexel.com.pl można znaleźć pod następującym adresem internetowym: http://doc.prestashop.com/display/PS17/Managing+Cookies.

 

§ Cel oraz podstawy przetwarzania Danych osobowych

Celem przetwarzania powierzonych Danych osobowych są:

1. Wykonanie umowy zawartej pomiędzy stronami, a w szczególności:

- Tworzenie oraz zarządzanie kontem w ramach serwisu www.rexel.com.pl,

- Przetwarzanie zamówień (obsługa, weryfikacja, anulacja, wysyłka, wystawianie faktur),

2. Ulepszanie naszych usług,

3. Marketing oraz ochrona naszych uzasadnionych interesów.

Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie otrzymanych zgód oraz na podstawie

obowiązujących przepisów prawa. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zawarte w serwisie www.rexel.com.pl będą przechowywane do czasu istnienia konta Użytkownika w serwisie. W każdej chwili Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia Danych z serwisu. Wyjątkiem są sytuacje w których obowiązujące prawo nakazuje inaczej, np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.

 

§ Udostępnianie Danych osobowych

Serwis www.rexel.com.pl może przekazać lub udostępnić niektóre Dane osobowe następującym kategoriom

odbiorców:

- Dostawcom usług kurierskich,

- Dostawcom usług informatycznych,

- Dostawcom usług marketingowych,

- Dostawcom usług płatniczych/bankowych.

 

§ Ochrona Danych osobowych

Serwis www.rexel.com.pl dokłada wszelkich starań, aby powierzone Dane osobowe były w pełni bezpieczne oraz przechowywane i przetwarzane w zgodności z obowiązującym prawem.

W celu zachowania najwyższych środków ostrożności, serwis www.rexel.com.pl wykonał niniejsze kroki:

- utworzenie oraz wdrożenie procedur oraz zaleceń postępowania z Danymi osobowymi,

- migracja bazy danych wraz z powierzonymi Danymi osobowymi na nowy, bezpieczny serwer,

- podjęcie współpracy z pośrednikiem odpowiedzialnym za płatności internetowe,

- zapewnienie szyfrowanego ruchu (SSL).

Pragniemy przypomnieć, że pomimo podjętych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania serwisu, nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych przekazywanych za pośrednictwem sieci Internet. Nie ponosimy odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.

 

§ Informacje końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają

niezależnie, strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Niniejszy dokument zaczyna obowiązywać w momencie pojawienia się na stronie internetowej serwisu www.rexel.com.pl