Firma Przyjazna Naturze Celem naszego programu jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. Państwo dbacie o rozwój swojego przedsiębiorstwa, a my dbamy o to, by wprowadzony przez Państwa sprzęt po zużyciu nie zagrażał środowisku. Wprowadzony przez Państwa firmy sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera wiele niebezpiecznych substancji, które po zużyciu się sprzętu są ogromnym zagrożeniem. Należy jednak pamiętać, że negatywne konsekwencje nie wynikają z niebezpiecznych substancji, tylko ze złego postępowania z elektroodpadami.

Chcemy, aby ten program przyczyniał się do szerzenia idei świadomej konsumpcji i gospodarki elektroodpadami wśród odbiorców końcowych sprzętu. Pozostaje naszym celem propagowanie wśród społeczeństwa postawy proekologicznej wyrażającej się wysoka świadomością ekologiczną i segregowaniem elektroodpadów.
Pragniemy, aby społeczeństwo, czyli także konsumenci byli świadomi zagrożeń, jakie wynikają z niebezpiecznych substancji, które znajdują się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Poprzez ten program, chcemy pokazać korzyści płynące z odzysku odpadów i wskazać konkretne działania, obniżające poziom zagrożenia dla środowiska.
Ten symbol oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Odpowiednia utylizacja zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie ludzkie, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu można uzyskać u lokalnych władz, w zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym zakupiono produkt.
firma przyjazna naturze2.jpg firma przyjazna naturze_1.jpg

                              JESTEŚMY AUTORYZOWANYM PRZEDSTAWICIELEM FIRMY